Mavi ekonomi ve mavi büyüme

Yerküremizde okyanus, deniz ve kıyı bölgeleri ekosistemin en önemli bileşeni olarak sürdürülebilir kalkınma için mühimdir. Bu mavi güzellik insana yakışır sürdürülebilir iş olanakları sağlar. Dünyamızda 3 milyardan fazla kişi geçimini deniz ve kıyıdan sağlamaktadır. Deniz ve okyanuslar gıda güvenliği ve insan sağlığı ile biyoçeşitlilik için vazgeçilmezdir. Bu nedenlerle suyumuz ve oksijenimiz kaynağı denizlerimiz korunmalı, deniz-okyanus-kıyı sürdürülebilir yönetilmeli, iklim değişimine etki ve iklim değişiminden etkilenme en azda tutulmalıdır.

0
60
Filiz Karaosmanoğlu
Sürdürülebilir Mavi

Deniz ekosistemi için mavi ekonomi, mavi büyüme, mavi iş tanımı bulunmakta, deniz-kıyı söz konusu olduğunda ve adalar için ise mavi-yeşil ekonomi tanımlaması kullanılmaktadır. Mavi ekonomi, mavi büyüme ve mavi iş tanımları başlarına “Sürdürülebilir” kelimesi eklenerek de kullanılmaktadır. “Mavi Büyüme” Avrupa Birliği (AB) stratejisinde önemli olup, sürdürülebilir büyüme ve istihdam için okyanusların, denizlerin ve kıyıların ekonomik potansiyelini kamu ve KOBİ’ler dahil iş dünyasının işbirliğinde çevre ile uyumlu geliştirmeyi hedeflemektedir. “Mavi Büyüme: Deniz ve Denizciliğin Sürdürülebilir Büyüme Fırsatları” başlıklı AB tebliği ile uyumlu olarak mavi ekonomi terimi aşağıdaki sektörleri kapsar:

 • Mavi enerji: Deniz üstü rüzgar enerjisi, gelgit-dalga-akıntı enerjisi, okyanus termal  enerji dönüşümü
 • Su ürünleri
 • Deniz, kıyı ve seyir turizmi
 • Derin deniz ve kısa deniz taşımacılığı
 • Deniz mineral kaynakları (Deniz tabanı madenciliği)
 • Deniz biyoteknolojisi
 • Deniz suyundan tatlı su eldesi
 • Kıyı koruma
 • Deniz güvenliği ve gözetimi ile çevresel izleme
 • Denizcilik mekansal planlaması

İşte mavi meslekler

Sürdürülebilirlik yönetiminin gereği, mavi ekonomide yeni-mavi istihdam alanlarının açılması, sürdürülebilirliğin emek dünyasına mavi etkisidir. Deniz için bir meslek çevresel, ekonomik ve sosyal olarak sürdürülebilir işletme ve ekonomilere giden negatif çevresel etkiyi azaltmaya yardımcı olduğunda mavidir. Mavi meslekler:

 • Enerji ve girdi verimliliğini artırmaya
 • Yenilenebilir enerji kaynakların kullanımını artırmaya
 • Atık ve kirliliği en aza indirmeye
 • Ekosistemleri ve biyoçeşitliliği korumaya ve onarmaya
 • Sera gazı emisyonlarını sınırlandırmaya
 • İklim değişikliği etkilerine uyumu desteklemeye
 • Sürdürülebilirlik yönetimini geliştirmeye
 • Düşük karbon ekonomisine gidişi hızlandırmaya yardım ederler.

Avrupa denizcilik gününün mesajı: Mavi-yeşil ekonomi

2017 Avrupa Denizcilik Günü’nde “Değişen Renkler: Mavi-Yeşil Ekonomiye Giden Yol”  teması ile sağlıklı deniz ekosistemleri ve sürdürülebilir bir mavi ekonomiye sahip olmak, karada sürdürülebilir bir yeşil ekonominin gelişmesini teşvik etmek ve yeşil ve mavi ekonomi gündemlerini birleştirmek için çalışma gerektiği belirtilmişti. Bu yıl Burgaz-Bulgaristan’da kutlanan Avrupa Denizcilik Günü’nde, 31 Mayıs 2018 tarihli “Karadeniz’de Araştırma ve İnovasyon İçin Mavi Büyüme Girişimi Vizyon Belgesi” yayınlandı. Bulgaristan, Gürcistan, Romanya, Rusya Federasyonu, Ukrayna, Moldova ve ülkemizin uzmanlarının hazırladığı bu belgede 2030 yılına dek üretken, sağlıklı, dirençli, sürdürülebilir ve daha değerli bir Karadeniz için vizyon geliştirme hedeflenerek “Karadeniz’de sürdürülebilir ve çevre dostu bir mavi büyüme için eşsiz fırsatların ortaya çıkması nedeniyle kıyı, deniz ve denizcilik sektörlerinde insan ve altyapı kapasitesinin geliştirilmesi gereği” vurgulandı.Hem güzelim ülkemizde hem de yerküremizde maviyi korumak ve mavi ile sürdürülebilir kalkınmak için çok çalışmak gerekiyor çok.

Yaşamınız en sevdiğiniz mavi tonu kadar güzel olsun kıymetli okuyucularım.

CEVAP VER