Türkiye için yüzünü güneşe dönme vakti

Yaşamın kaynağı güneş aynı zamanda yerküre için sınırsız enerji kaynağı. Yılda 200 günü güneşli geçen Türkiye, dünyanın en şanslı ülkeleri arasında yer alıyor. Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü, çatısına güneş enerji sistemi kurulabilecek 10 milyon ev olduğunu 1 milyonunda uygulamasıyla büyük bir dönüşümün yaşanacağını belirtti. Dünyanın en büyük güneş enerji santrali de Konya’nın Karapınar ilçesinde kuruluyor.

0
4

Her geçen gün artan dünya nüfusu enerji ihtiyacını arttırırken alternatif enerji kaynakları arayışı sürüyor. 2050 yılında dünya nüfusunun 9 milyar kişiye ulaşacağı, enerji ihtiyacının ise 28 milyar kWh olacağı düşünülüyor. Yerkürenin enerji kaynağı güneşten daha fazla yararlanmak için Konya’nın Karapınar ilçesinde kurulmasına başlanan güneş santrali yılda 1,7 milyar kWh elektrik enerjisi üreterek 600 bin evin ihtiyacını karşılayacak. Yılda 200 günü güneşli geçen Türkiye’nin dünyanın en şanslı ülkelerinden olduğunu söyleyen Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü Başkan Yardımcısı Halil Dağ, 7 bölgeden enerji üretmenin mümkün olduğunu belirtti.

Yatırımcı güneşe sıcak bakıyor

Coğrafi konumu nedeniyle güneş ışınımı açısından ülkemizin avantajlı olduğumuzu belirten Dağ, “Avrupa ışınım haritasında, Türkiye’nin yıllık elektrik üretim kapasitesi aynı bölgedeki ülkelerin ortalamasından daha yüksek. Tarıma elverişsiz arazilerin kullanımı da eklenince güzel bir var karşımızda. Güneş enerjisi piyasası 4 yıldır aktif ve Mayıs 2018’den beri kurulu gücümüz 4.590 MW oldu. Sadece 2017 yılında 2.500 MW’lık kurulum yapıldı. Yani, güneş enerjisi için yeterli destek sağlandığında yatırımcı ilgi gösteriyor.” dedi.

Küresel ısınmayı durdurabilir

Güneş enerjisi kullanımının küresel iklim değişikliğinin yavaşlatılmasında önemli olduğunu belirten Dağ, “ Halen dünyada elektrik üretimi termik ve nükleer santrallerden sağlanıyor. Yakıt olarak kullanılan doğalgaz ve kömür, küresel ısınmanın en büyük tetikleyicilerindendir. Atmosfere bıraktıkları karbondioksit ve diğer zehirli gazlar küresel iklim değişikliğine yol açıyor. Güneş enerjisinden elektrik üretimi ise dünyaya hiç zarar vermez. Temiz enerji diye adlandırdığımız yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı çevre, iklim ve dünyanın dengesi için çok önemlidir.” dedi.

Türkiye’de 1 milyon eve güneş santrali

Dağ, “ Çatı ve cephelere konulabilen 10 kW altı santralleri çok önemsiyoruz. Ülkemizde çatısına kurulum yapılabilecek 10 milyon ev var. Bu çatıların yarısına bile kurulabilecek 3 kW’lık güneş santrali ile Türkiye 15 bin MW’lık kapasiteye sahip olabilir. Türkiye’de 1 milyon evin çatısını güneş panellerinin süslediğini düşünsenize! Toplumsal bilinç o noktada çok daha iyi bir seviyeye ulaşacaktır. Gün-Der olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Güneş enerjisinde bilim ve teknolojinin geliştirilmesi, kullanımının yaygınlaştırılması ve eğitimin özendirilmesini istiyoruz.” dedi.

Karapınar dünyanın en büyüğü olacak

Yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi anlaşıldıkça tüm dünyada adeta güneş enerjisi dönüşümü yaşanıyor. Güneşten elektrik üreten santraller için Türkiye’de toplam 600 MW’lık lisans verildi. TEİAŞ’ın lisanslı ve lisanssız santrallerin toplam kurulu gücü 4.590 MW olarak açıklandı. 1.000 MW’lık Karapınar YEKA (Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları) ihalesi gerçekleştirildi. Lisanssız güneş santralleri, tüketicilerin kendi elektrik ihtiyaçlarını karşılarken tüketimden arda kalan fazla elektriği devlete sabit fiyattan satmalarını sağlıyor. TEDAŞ ve Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü 6 bin 500 MW’lık güneş enerjisi kurulumu belirledi. 4 bin MW’lık bölümü kuruldu. Lisanssız güneş santralleri müstakil ev veya villalar için son derece cazip. Böylece kullanılan elektrik ucuza gelirken ihtiyaç fazlası elektrik şebekeye satılarak kazanç elde ediliyor.

Türkiye güneye giden yolu bulmalı

21 Haziran’ın Dünya Güneş Günü ilan edildiğini belirten TMMOB Makina Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanı Naci Erçolak, “Sonsuz enerji kaynağı güneş, ilk çağlardan beri insanoğlunun dikkatini çekmiş, hatta çeşitli uygarlıklarda yaşamın  kaynağı ve tanrısal bir güç kabul edilmiştir.  20. yüzyılda teknolojinin gelişmesi, artan enerji gereksinimi ve çevre kirliliği sorunları karşısında bilim çevreleri dikkatini sonsuz ve yenilebilir enerji kaynağı güneşe yöneltti. Dünyadaki enerji türlerinin kökeni olarak güneş enerjisi gösterilmekte, bütün yenilenebilir enerjiler ve hatta fosil yakıtlar enerjilerini güneşten almaktadırlar. Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için güneş enerjisine geçmeliyiz. Fosil kaynaklı yakıtların 21. yüzyılın sonuna gelmeden tükenebileceği ve küresel ısınmanın artmasına neden olarak geri dönülemez çevre sorunlarının ortaya çıkacağı görülüyor. Türkiye yılda 2 bin 640 saat güneş alıyor. Bu enerjinin toplam gücü 1.3 milyar ton petrole eşdeğer. Kıymetini fark etmeliyiz. 1.3 milyon adet dünyayı bir araya getirsek ancak bir güneş olabiliyor. Güneşin enerjisini ürettiği çekirdekte sıcaklık 15 milyon derece. Güneşin görünen yüzündeki sıcaklık ise demirin ergime noktasından 3 kat fazla 5 bin 500 derece. Hayatın kaynağı güneş her yıl dünyaya 219 bin milyar kilovat saat(kwh) enerji gönderiyor. Bu enerji günümüzde dünyada tüketilenin tam 2 bin 500 katı. Almanya‘da bile bir metrekareye gelen güneş enerjisi 100 litre petrole eşdeğer. Ülkemiz güneşe giden yolu bulmalı.” dedi.

 

CEVAP VER