Gediz Deltası’nda kazanan flamingolar oldu

Türkiye’nin en önemli sulak alanlarından olan ve Avrupa’nın en büyük flamingo popülasyonunu barındıran Gediz Deltası’na yapılması planlanan İzmir Körfez Geçiş Projesi’ne yürütmeyi durdurma kararı verildi.

0
6

3 sivil toplum kuruluşu ile 85 vatandaşın İzmir İdare Mahkemesi’nde açtığı davanın bilirkişi heyeti, otoyolun doğal yaşama zarar vereceği yolundaki rapor hazırlamıştı.

İzmir ve Manisa sınırları arasındaki Gediz Deltası, akademisyenlerin ve sivil toplum örgütlerinin çalışmalarıyla sadece göç mevsiminde değil her zaman flamingoların yuvası olmuştu. Deltadaki yuvalara her yıl yaklaşık 40 bin flamingo üremek için gelirken; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yapılması planlanan İzmir Körfez Geçiş Projesi’nin çevresel etki değerlendirme raporunu Mart 2017’de onaylamıştı. Yol projesinin doğal hayatı yok edeceğini iddia eden Doğa Derneği, EGEÇEP, TMMOB ve 85 İzmirli, projenin iptal edilmesi için İzmir İdare Mahkemesi’nde dava açmıştı. 40 bin hektarlık alanda geri dönülmez bir yok oluş yaşanacağını iddia eden doğaseverler, dünyadaki her 10 flamingodan birinin Gediz Deltası’nın doğal olarak korunmasını istemişti.

11 akademisyenin olumsuz raporu

İzmir İdare Mahkemesi’nin belirlediği 11 akademisyenden oluşan bilirkişi heyeti; İzmir Körfez Otobanı’nın inşa edilmesiyle Gediz Deltası’nın büyük tehdit altına gireceğini, kuşların ve körfezdeki doğal yaşamın zarar göreceğini belirten resmi rapor hazırlamıştı. Rapor üzerine geçtiğimiz günlerde İzmir İdare Mahkemesi, İzmir Körfez Geçiş Projesi hakkında yürütmeyi durdurma kararı verdi. Mahkeme, “ Gerek çakım sırasındaki ekipman hareketi nedeniyle gerekse çıkacak gürültü sonucunda deniz tabanındaki canlı yaşam ile burada yaşayan flamingo ve diğer canlıların üzerinde olumsuz etkiler meydana geleceği, Çiğli çıkışından otoyol bağlantısına kadar olan kısımda geniş kapsamlı bir dolgu faaliyetinin söz konusu olacağı ve bu inşaat nedeniyle de canlı hayatının olumsuz etkileneceği, projenin koruma alanları ve Gediz Deltası sulak alanı üzerinde oluşturabileceği olumsuz etkilerin yeterince incelenmediği, İzmir Körfezi Geçişi Projesinin il ya da bölge düzeyinde bir planın stratejisi olarak üretilmemiş olması nedeniyle planlama ilke ve esaslarına uygun olmadığı” sonuçlarına ulaştıklarını belirtti.

Yürütmenin durdurulmasının flamingoları kurtardığını belirten Doğa Derneği Genel Koordinatörü Dicle Kılıç, “Gediz Deltası, flamingolar başta olmak üzere çok sayıda kuş türünün dünyadaki en önemli yaşam alanlarından biri. Türkiye’deki 14 uluslararası öneme sahip Ramsar Alanı’ndan Gediz Deltası, aynı zamanda Doğal Sit Alanı. UNESCO’nun Dünya Doğa Mirası şartlarını yerine getirecek nitelikte bir yer. Bu projenin İzmir’e faydası olmayacağı gibi tarihi zararlar verebileceği çok açık. Bu nedenle alınan karar, dünya doğa koruma tarihi açısından büyük önem taşımakta.” dedi.

Dünyadaki 10 flamingodan biri burada

Doğa Derneği, Gediz Deltası’nın aynı zamanda dünya ölçeğinde ‘Önemli Doğa Alanı ve Önemli Kuş Alanı’ olduğunu vurguladı. Deltanın küresel ölçekte nesli tehlike altında olan tepeli pelikan, Akdeniz foku ve Carettacaretta deniz kaplumbağasının birlikte yaşadığı tek alan olduğu da öğrenildi. Dünyadaki tüm flamingoların yüzde 10’unun yaşadığı Gediz Deltası’nda

289 kuş türü tespit edildi. Delta tüm Ege Denizi’ndeki en önemli balık yavrulama ve beslenme alanlarından biri ve Türkiye’deki tuz üretiminin yaklaşık üçte biri burada gerçekleşmekte. Bisiklet sporcusu Fuat Gülşen, Gediz Deltası’nın korunması için Yalova’dan mersin7e kadar pedal çevirmişti.

CEVAP VER